Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Meetprogramma’s Waddengebied

Een overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s

 
 
maandag, 25 oktober 2021 WaLTER -

Directe aanleiding tot bundeling van de meetprogramma’s in een rapport is de behoefte aan een overzicht vanuit het kernteam basismonitoring van de Samenwerkingsagenda. Het rapport Meetprogramma’s Waddengebied biedt een overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s en bevat korte beschrijvingen van de kerngegevens van ieder programma. De in deze rapportage opgenomen beschrijvingen betreffen een actualisatie van de rapportage door Smit et al. (2010)1.

Het rapport is een deelcomponent van de tool EVA (Evaluatie Vraag en Aanbod) dat naast het aanbod van meetprogramma’s inzicht geeft in de vraag om monitoring. EVA, vergelijkt de vraag met het aanbod en bevat tevens de kennisvragen, verzameld in de door WaLTER afgenomen enquêtes en de meetvragen die voortkomen uit geformuleerde doelstellingen in beleids- en beheerdocumenten en wet- en regelgeving.

Het rapport Meetprogramma’s Waddengebied laat alleen het aanbod aan meetprogramma’s zien.