Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Op weg naar integratie

Integratie waddeninformatie via één webportaal voor beheerders, gebruikers, bewoners en bezoekers van de wadden

 
 
maandag, 25 oktober 2021 WaLTER -

De komende jaren (2016-2018) wordt de website Wadddenzee.nl uitgebouwd tot een webportaal. Deze aanpassing komt voort uit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA), ontwikkeld vanuit het Regie College Waddengebied (RCW) en de ambitie van de waddenbeheerders om als één beheerder op te treden. Het webportaal is dan hèt centrale informatiepunt voor beheerders, gebruikers, bewoners en bezoekers van de wadden.

Het nieuwe webportaal richt zich op ontsluiting van professionele informatie via de doorklikmogelijkheden Beheren en Monitoren, voor een breder publiek Ontdekken en Bezoeken. De optie Monitoren leidt rechtstreeks naar de website WaLTER maar zal in de toekomst verder worden ontsloten in het nieuw in te richten Informatiehuis Wadden. In deze laag vormen de bestaande WaLTER website (met dataportaal en een digitale waddenatlas) en de nieuwe website voor de Basismonitoring waddengebied twee prominente onderdelen.

Website Wadddenzee.nl uitgebouwd tot een webportaal