Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Citizen Science

Door vrijwilligers verzamelde gegevens spelen een belangrijke rol in de monitoring van de natuur in Nederland.

 
 

Nieuwe technologische ontwikkelingen en standaardisatie van data hebben de mogelijkheden voor verzameling en analyse van monitoringsdata enorm vergroot. Citizen science ofwel burgerwetenschap is in opmars en speelt een steeds belangrijker rol in vele onderzoeksprojecten. Via smartphone apps kunnen data rechtstreeks in het veld worden ingevoerd in een databank. In het waddengebied kan dit bijvoorbeeld voor de monitoring van broedvogels en bij de monitoring van natuurbeleving in de Hotspotmonitor en de Greentracker app.  De themadossiers laten zien dat het publiek door het gebruik van smartphone apps ook een rol kan spelen voor het meten van variabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid, plantengroei, hoogteligging of het verzamelen van beeldmateriaal.

Onderstaand een overzicht van waarnemingsites voor het aanmelden van vondsten en waarnemingen.

Ecologie Overigen
Alle soorten
www.waarneming.nl
www.telmee.nl
www.tuintelling.nl
Natuurbeleving & leefbaarheid
www.hotspotmonitor.nl
waddenliving.hotspotmonitor.eu
oogvoorhetwad.nl
Mariene planten & dieren
www.anemoon.org
Meteorologie-weerverschijnselen
www.skywarn.nl
Vaatplanten
www.floron.nl
Wrakken
www.machuproject.eu
Vlinders & libellen
www.vlinderstichting.nl
www.kleinevlinders.nl
Archeologie
www.archeologieinnederland.nl
www.verdronkengeschiedenis.nl
(Zee)zoogdieren
www.walvisstrandingen.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.vleermuis.net
Waterkwaliteit
www.citclops.eu
Vogels & vogelringen
www.sovon.nl
www.trektellen.nl
www.vogeltrekstation.nl
www.zeevogelgroep.nl
www.lauwersmeer.com
www.animaltrack.org
www.cr-birding.org
www.wadertrack.nl
www.geese.org
Mossen & korstmossen
www.blwg.nl
Paddenstoelen
www.paddestoelenkartering.nl
Reptielen, amfibieën & vissen
www.ravon.nl
Planten, (korst)mossen, paddenstoelen & kranswieren
www.verspreidingsatlas.nl
Jaarlijks terugkerende verschijnselen
www.natuurkalender.nl