Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

De aanleiding

Meetinspanningen zijn niet altijd op elkaar afgestemd en data zijn niet altijd volledig ontsloten.

 
 

Het waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld en heeft vanaf 2009 de status Werelderfgoed. Natuurwaarden van het waddengebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. Tegelijkertijd kent het een intensief en gevarieerd gebruik door bedrijven, bewoners en bezoekers.

Om dit goed te beheren, wordt er in het waddengebied veel gemeten. Zowel in reguliere monitoringsprogramma’s als op projectbasis. De reguliere programma’s zijn vooral om een vinger aan de pols te houden en, waar nodig, op lokaal of regionaal niveau bij te sturen. De projectmatige monitoring is vaak gerelateerd aan projecten die functies van het gebied moeten versterken of waarborgen en geeft inzicht in de effecten en waar bijsturing nodig is. Het gevolg is een relatief grote meetinspanning door verschillende onderzoeks- en overheidsorganisaties rond het fysische, ecologische en socio-economisch systeem.

Deze meetinspanningen zijn echter niet altijd op elkaar afgestemd en data zijn niet altijd volledig ontsloten. Nieuwe informatievragen van gebruikers of aangescherpte regelgeving vragen regelmatig om uitbreiding of aanpassing van bestaande meetactiviteiten. De aanleiding om in 2011 te starten met het project WaLTER.