Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Het project

Goede data zijn essentieel voor het ontwikkelen van kennis en een duurzaam beheer van het waddengebied.

 
 

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’  is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een blauwdruk voor basismonitoring ten behoeve van belangrijke thema’s in het waddengebied en een dataportaal voor waddendata.

Afstemming vindt plaats met betrokkenen (partners, adviesraad en klankbordgroepen) en andere initiatieven zowel nationaal, trilateraal als internationaal.

De aanpak van WaLTER is om binnen vier jaar een gemeenschappelijk, online platform te lanceren dat naast aanbevelingen voor monitoring (thema’s) toegang biedt tot relevante data (wadden dataportaal) en inzetbare data- en informatieproducten (tools) voor beleids- en besluitvorming en wetenschap.

WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen van de provincies Noord-Holland en Fryslân en loopt tot medio 2015.

 
wad