Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Partijen

WaLTER werkt met een aantal partijen samen en krijgt daarbij steun en advies van beleidsinstanties, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in en rondom het waddengebied.

 
 

Financierende partijen

Waddenfonds
Provincie Noord-Holland
Provincie Fryslân

Uitvoerende partijen

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Wageningen Marine Research
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Common Wadden Sea Secretariat

Ondersteunende partijen

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Fryslân
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
NAM

Klankbord partijen

Waddenacademie
NWO/ALW
Gegevensautoriteit Natuur
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Helmholtz Zentrum Geesthacht
Groningen Seaports
Vereniging Kust & Zee
Waddensleutels
Deltaprogramma Waddengebied
Stichting Natuurinformatie
Programma Rijke Waddenzee
Provincie Groningen
RWS-Waterdienst
Vissersbond
KvK Noordwest-Holland en Noord-NL
Metawad Waddenzee