Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Werkpakketten

Afstemming met de andere Waddenzeelanden is gewaarborgd door deelname van het trilaterale Waddenzee secretariaat.

 
 

Werkpakket 1

Staat onder leiding van Radboud Universiteit Nijmegen en inventariseert de informatiebehoefte onder gebruikers van het waddengebied.

Werkpakket 2

Staat onder leiding van Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en richt zich op conceptuele modellen ecologie.

Werkpakket 3

Staat onder leiding van Rijksuniversiteit Groningen en richt zich op conceptuele modellen economie en socio-ecologie.

Werkpakket 4

Staat onder leiding van Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en richt zich op het ontsluiten van waddendata via een dataportaal.

Werkpakket 5

Staat onder leiding van IMARES Wageningen UR en inventariseert de huidige meetinspanningen en onderzoekt of deze voldoen aan de huidige behoeftes.

Werkpakket 6

Staat onder leiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland en componeert de verkregen informatie uit de werkpakketten 1 t/m 5 tot aanbevelingen voor basismonitoring.