Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Bijlagen

Onderdeel van Baggeren

 
 

Factsheet fotogrammetrie

Voor de monitoring van de bodemdaling wordt gebruik gemaakt van diverse meettechnieken als GPS-metingen en InSAR voor enkele kleinere gebieden. Fotogrammetrie kan als techniek mogelijk een rol spelen bij de (lange-termijn) monitoring van bodembewegingen.
pdf (0.60MB) Download

Factsheet akoestische methoden

Waar conventionele bodembemonstering met voldoende resolutie in ruimte en tijd te kostbaar is en zicht op de sublitorale bodem door het bovenliggende troebele water belemmerd wordt voor optische of radar remote sensing technieken, kunnen akoestische technieken als echo sounding en sidescan sonar ingezet worden.
pdf (0.71MB) Download

Factsheet gammaspectroscopie

Monitoren van de sedimentsamenstelling in het Waddengebied is kostbaar en tijdrovend. Het wordt mede daarom niet regelmatig uitgevoerd. Alternatieve technieken die sneller, goedkoper, efficiënter of nauwkeuriger zijn, kunnen de monitoringmogelijkheden sterk verbeteren.
pdf (0.58MB) Download

Meetplan Fluxen van Zwevend Slib

Kennis van de sedimenthuishouding van de Waddenzee vormt een oud 'probleem'; al een halve eeuw geleden beschreef Van Straaten hoe de balans bepaald wordt door processen op zeer uiteenlopende tijdschalen (Van Straaten, 1964, 1975), waarvan het uiteindelijke netto effect moeilijk te bepalen is. In dit meetplan beperken we ons tot gesuspendeerd sediment en sluiten het als over de bodem getransporteerde zand uit.
pdf (6.41MB) Download