Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Referenties

Onderdeel van Baggeren

 
 

Arcadis 2011. Passende beoordeling voor het baggeren en verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee. Arcadis, Arnhem, Arcadis rapport C04021.002667. http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Natuur_en_Landschap/pdf/
PB_Baggerwerken_Waddenzee_12_mei_2011.pdf

Arcadis 2013. Bijdrage slib aan de sedimentatie waddenzee. Arcadis, Arnhem, Arcadis rapport C01022.100263.0500.
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p28/p2852/2852-008bijdrage-slib.pdf

Bosch, A. & Punter H. 2010. Verslag werkconferentie Helder over slib; Leeuwarden, 10 juni 2010. De Coulissen. https://publicwiki.deltares.nl/download/attachments/17334294/Verslag%20wer
kconferentie%20slibhuishouding%20waddenzee%2010%20juni%202010.pdf?
api=v2
.

Bouma, S., Lengkeek, W., van den Boogaard, B. & Waardenburg, H.W. 2010. Reageren zeehonden op de Razende Bol op langsvarende baggerschepen? Bureau Waardenburg, Culemborg, Bureau Waardenburg rapport 09-219.

Craeymeersch, J.A., van Stralen, M.R., Wijsman, J.W., Kesteloo, J., Perdon, J. & de Mesel, I. 2007. Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES, Wageningen, IMARES rapport C084/07.
http://edepot.wur.nl/146634

Dekker, R. & Drent, J. 2013. The macrozoobenthos in the subtidal of the western Dutch Wadden Sea in 2008 and a comparision with 1981-1982. NIOZ, IMARES & MarinX, NIOZ report 2013-05.
http://www.nioz.nl/files/afdelingen/Bibliotheek/NIOZ rapporten/nioz-report_2013-5.pdf

DHV 2012. Afwegingskader voor zoute baggerspecie; Nuttig toepassen op de Noordzee. DHV, Amersfoort, DHV rapport LW-AF20120921.
http://www.noordzeeloket.nl/images/Afwegingskader voor zoute baggerspecie –
Nuttig toepassen op de Noordzee_1263.pdf

Van Duren, L., Winterwerp, H., van Prooijen, B., Ridderinkhof, H. & Oost, A. 2011. Clear as Mud: understanding fine sediment dynamics in the Wadden Sea – Action Plan. Waddenacademy, Leeuwarden, Waddenacademy report 2011-02.
http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/02_taken/
kennisagendarapporten/2011-02_Clear_as_Mud_webversie.pdf

EcoShape 2014. De slibmotor start!
http://www.ecoshape.nl/nl_NL/slibmotor.html

Inspectie Verkeer en Waterstaat 2005. Inspectiekader verspreiden zoute baggerspecie. Inspectie Verkeer en Waterstaat, Lelystad, rapport, 59 pagina’s.
http://www.noordzeeloket.nl/images/Inspectiekader verspreiden zoute bagger_883.pdf

Jansen, J.M., Fey, F., Kesteloo, J., Perdon, J., Bakker, A. & Vloemans, M. 2008. The importance of deep burying bivalve species in the Dutch Wadden Sea. IMARES working paper for KBWOT2008.

Jongbloed, R.H., Dankers, N.M.J.A., Brinkman, A.G., van Dalfsen, J.A., Smit, C.J. & Tamis, J.E. 2006. Effecten van storten van baggerspecie in het Marsdiep; Een Passende Beoordeling ter onderbouwing van een aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. IMARES & TNO, Wageningen & Apeldoorn, IMARES rapport C084/06.
http://edepot.wur.nl/148253

Jongbloed, R.H. & Rozemeijer, M.J.C. 2013. PB baggeren in de Nieuwe Haven en de Mokbaai, en baggerstort in het Marsdiep. IMARES, Wageningen, IMARES rapport C204/13.
http://edepot.wur.nl/292194

De Jonge, V.N., Schuttelaars, H.M., van Beusekom, J.E.E., Talke, S.A. & de Swart, H.E. 2014. The influence of channel deepening on estuarine turbidity levels and dynamics, as exemplified by the Ems estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science 139, 46–59.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.12.030

Jonker, S. & Koolstra, B. 2011. Nadere Effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone; Beheerplankader voor baggeren. Arcadis, Arnhem, Arcadis rapport 075238575:D.
http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Bestuur/pdf/Natura2000/Feb_2012/0202
Deelrapp_NEA_II_kader_baggeren.pdf

Rijkswaterstaat 1998. Sedimentatlas Waddenzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor kust en zee; cd-rom. http://opendap.deltares.nl/thredds/dodsC/opendap/rijkswaterstaat/
sedimentatlas_waddenzee/

Rijkswaterstaat 2012. Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (herziene versie 2012).
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015_tcm174-335171.pdf

Tulp, I., Craeymeersch, J., Leopold, M., van Damme, C., Fey, F. & Verdaat, H. 2010. The role of the invasive bivalve Ensis directus as food source for fish and birds in the Dutch coastal zone. Estuarine Coastal and Shelf Science 90, 116–128.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.07.008

Verhoogt, H., Schaafsma, M., van der Ziel, F., van Mastrigt, A., Baptist, M.J., Rippen, A.D., Griffioen, B. & Grasmeijer, B.T. 2014. Verkenning zoet-zout natuur en spuilocatie nabij Pier van Oterdum; Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur. Projectgroep Marconi, Rapport BC8760-102-100.
http://edepot.wur.nl/318932

Verver, S.W. 2015. Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek; Werkafspraken en werkplan 2015. Stichting DLO Centrum voor Visserijonderzoek (CVO), IJmuiden, CVO rapport 14.006.
http://edepot.wur.nl/321153

Zwarts, L., Dubbeldam, W., Menke, U., Hazelhoff, L. & Smit, C.J. 2004. Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. RIZA, Lelystad, Rapport RIZA/2004.028. http://publicaties.minienm.nl/documenten/bodemgesteldheid-en-mechanische-kokkelvisserij-in-de-waddenzee

Bijlagen
 

 

 

 

Auteurs

Martin Baptist
IMARES - Wageningen UR


Voor vragen over dit thema
walter@nioz.nl

Laatst gewijzigd

22 juli 2016