Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Demografie & Leefbaarheid

Leefbaarheid     auteurs     19 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • De afgelopen jaren nam de bevolking in het waddengebied af; voor krimpgemeenten is het lastig om inkomsten te genereren die helpen de kwaliteit van voorzieningen op peil te houden
  • Er bestaat behoefte aan monitoringdata die inzicht bieden in de wisselwerking tussen het lokale of regionale voorzieningenaanbod en de door bewoners ervaren leefbaarheid
  • De basale demografische monitoring lijkt in orde, de belangrijkste gegevens worden reeds gemonitord; de gegevens zijn echter niet altijd op een voldoende laag schaalniveau ontsloten
  • Er wordt aanbevolen om onder bewoners van het waddengebied te meten welke ontwikkelingen in leefbaarheid zij ervaren, wat hun ruimtelijk gedrag is (bijvoorbeeld pendel en voorzieningenbezoek in de wijdere regio) en welke ideeën er leven ten aanzien van verbetering van de leefbaarheid
  • Een permanente dialoog is nodig tussen degenen die behoefte hebben aan informatie en kennis (zoals managers, beleidsmakers en overheden) en degenen die deze kennis hebben of kunnen verzamelen (zoals terreinbeheerders en onderzoekers)
  • Het Wadden Dataportaal kan hiervoor als platform dienen