Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Demografie & Leefbaarheid

 
 

Dataoverzicht

Data over de Nederlandse bevolking zijn voornamelijk afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine, de elektronische databank van CBS, geeft toegang tot demografische indicatoren op verschillende ruimtelijke niveaus, van buurt en gemeente tot provincie en nationaal. Gegevens over bevolkingscijfers (naar leeftijd, geslacht) en populatiedynamiek (migratie, geboorten, sterfgevallen) zijn gebaseerd op de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Basisregistratie Personen (BRP). In aanvulling zijn gegevens omtrent grondgebruik en waardeontwikkeling van vastgoed van belang (basisregistraties Kadaster, WOZ en Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Bevolkingsontwikkeling

Groei en afname van de bevolking vertonen opmerkelijke verschillen binnen het waddengebied. Dit blijkt beter op buurtniveau dan op gemeenteniveau, waarin zulke verschillen vaak verborgen blijven. Figuur 1 toont de bevolkingsontwikkeling over 2000-2010 op buurtniveau (gebaseerd op CBS en Kadaster). Bekijk de gegevens in SEED.

Migratiesaldo

Een andere demografische kernvariabele is het migratiesaldo per gemeente: het verschil tussen het aantal vertrekkende en zich vestigende personen. Omdat jaarlijkse migratiesaldi sterk kunnen fluctueren, is het zinvol om ze over enkele jaren te berekenen (figuur 2).

Woningwaarde

Ook woningwaarde is een belangrijke indicator. Woningprijzen zijn niet publiekelijk inzichtelijk maar WOZ-waarden (maat voor de marktwaarde) worden systematisch gemonitord door het CBS en het Kadaster. Een relatief hoge gemiddelde WOZ-waarde in een buurt indiceert dat het aantrekkelijk wordt gevonden om aldaar te wonen in vergelijking met buurten met lagere gemiddelde WOZ-waardes. Woningwaarden geven niet alleen weer hoe groot of mooi woningen zijn; ze reflecteren ook globale verschillen in leefbaarheid door nabijheid van aantrekkelijke natuur, werkgelegenheid en voorzieningen. Om de relatie tussen woningwaarden en woningkenmerken nauwkeurig uit te splitsen, is echter aanvullende hedonische prijsanalyse nodig. Bekijk de gegevens in SEED.