Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Economische sectoren

Waardeketens (concurrentiepositie)     auteurs     19 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • De waddeneconomie heeft een gevarieerde structuur; intensieve havenactiviteiten, energievoorziening, dienstverlening, toerisme en industriële productie zijn belangrijke onderdelen
  • Er is behoefte aan duiding van economische omstandigheden die de ontwikkeling van sectoren of gebieden bepalen, maar lastig in statistieken te vatten zijn
  • De basale monitoring lijkt in orde: de belangrijkste economische gegevens worden reeds gemonitord, gegevens zijn echter niet altijd op een voldoende laag schaalniveau ontsloten
  • Het wordt aanbevolen waardenketens te monitoren; deze omvatten de (concurrentie)positie van, en waarde-creatie door, bedrijven binnen de keten van grondstof naar markt
  • Belangrijk hierin zijn relaties tussen (concurrerende) bedrijven, toeleveranciers en afnemers; relaties kunnen zowel van nationale als internationale aard zijn
  • Een permanente dialoog is nodig tussen degenen die behoefte hebben aan informatie en kennis (zoals managers, beleidsmakers en overheden) en degenen die deze kennis hebben of kunnen verzamelen (zoals terreinbeheerders en onderzoekers)
  • Het Wadden Dataportaal kan hiervoor als platform dienen