Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Economische sectoren

 
 

Leveranciers

De belangrijkste leveranciers van economische data zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en LISA (beheerder van provinciale werkgelegenheidsregisters).

Statline, de elektronische databank van CBS, geeft toegang tot een groot aantal economische indicatoren op verschillende ruimtelijke niveaus – van buurt en gemeente tot provincie en land. Voorbeelden van belangrijke indicatoren zijn regionale investeringen, werkgelegenheid, werkloosheid, pendelstromen, arbeidspopulatie en arbeidsproductiviteit. De landdekkende database van LISA bevat informatie over alle geregistreerde bedrijven met hun exacte locatie, het aantal voltijd- en deeltijdbanen en de sector waarbinnen het bedrijf hoofdzakelijk actief is. De LISA database bevat gegevens over de meer dan één miljoen bedrijven in Nederland en bevat data vanaf 1996.

Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en de werkloosheidsgegevens van het UWV leveren eveneens belangrijke gegevens over economische ontwikkelingen.