Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Walter advies

Onderdeel van Economische sectoren

 
 

Systematiseren monitoringdata

Het volgen van macro-economische ontwikkelingen en de ontwikkeling van economische sectoren en bedrijven is nodig om richting te kunnen geven aan toekomstig economisch Waddenbeleid. Belangrijk is gedetailleerde monitoring van werkgelegenheid (via de Provinciale Werkgelegenheidsregisters en LISA), naast werkloosheid, bedrijfsomzet, huizenprijzen en de bezettingsgraad van bedrijventerreinen, kantoren en ander vastgoed. Deze gegevens zijn via verschillende bestaande monitoringsactiviteiten structureel beschikbaar (CBS, Kamer van Koophandel), maar zijn niet altijd op een voldoende laag schaalniveau ontsloten. Een belangrijke constatering is dat bestaande monitoringdata te weinig systematisch en op een waddenbreed (nationaal en internationaal) niveau bijeengebracht en geanalyseerd worden.

Begrip waardeketens

Wat specifiek nog ontbreekt zijn gegevens over value chains, ofwel waardeketens: de (concurrentie)positie van, en waarde-creatie door, bedrijven binnen de ketens van grondstof naar markt en het netwerk van (concurrerende) bedrijven, toeleveranciers, en afnemers, dat zowel van nationale als internationale aard kan zijn. Begrip van Global Value Chains is volgens internationaal economische- en handelsorganisaties als OECD, WTO en UNCTAD van steeds groter belang in het begrijpen van economische activiteit, en het daarop kunnen afstemmen door toekomstig economisch beleid. WaLTER zal een Value Chain Monitoring pilot uitvoeren, om van bedrijven in het waddengebied hun (concurrentie)positie in de waardeketen te bepalen en te visualiseren. Dit kan belangrijke inzichten leveren in de mate van concurrentiekracht van lokale bedrijvigheid, en ook of lokale investeringen ook lokaal toegevoegde waarde creëren of dat deze wegvloeit naar andere regio’s of gemeenten.

Aanbeveling

Bij de analyse van economische structuren en ontwikkelingen in het waddengebied is het van belang rekening te houden met de verschillende deelgebieden. Zo zijn er grote verschillen tussen de eilanden en de vastelandskust. Op de vastelandskust zelf ontwikkelt de economie van de havensteden zich weer anders dan die van gebieden zonder haven. Om de ontwikkelingen in het hele gebied te begrijpen dienen in de analyse ook vergelijkbare gebieden (Duitsland, Denemarken, internationaal) betrokken te worden. Daarvoor is interpretatie van monitoringdata nodig. Het is daarom van groot belang dat er regelmatig een expert-analyse wordt gemaakt van de ontwikkeling, waarbij er trends worden getoond, geduid en gedeeld met belanghebbenden (‘data, duiding en dialoog’). WaLTER stimuleert het initiëren van gebruikersgroepen waarmee jaarlijks monitoringsgegevens worden gedeeld en geëvalueerd om zo trends en ontwikkelingen te kunnen volgen.

Referenties