Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Hernieuwbare energie

 
 

Tot en met 2014 is er geen monitoring uitgevoerd gericht op (mogelijk) door hernieuwbare energie veroorzaakte veranderingen in abiotisch milieu, habitattypen en soorten in de Waddenzee. Er vindt wel vergunninggestuurde monitoring plaats bij de aanleg van kolencentrales in de Eemshaven.