Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Informatiebehoefte

Onderdeel van Hernieuwbare energie

 
 

Enquêtes

In 2012/2013 zijn enquêtes gehouden om de informatie- en monitoringbehoeften te inventariseren onder gebruikers van het waddengebied. Voor dit thema zijn de resultaten gebundeld in het 3-delige rapport Havens & Energie en leverde onderstaande informatiebehoefte op.

  • Welke vorm van duurzame energieopwekking is het minst schadelijk voor het ecosysteem en economisch het meest profijtelijk
  • Wat zijn en waar liggen de mogelijkheden voor Blue Energy (energieopwekking door verschil zout-zoet water) en in hoeverre zijn er (ecologische) effecten aan verbonden
  • Wat zijn de mogelijkheden van getijde-energieopwekking
  • Wat zijn de schaaleffecten bij projecten van energiewinning
  • Wat zijn de mogelijkheden om biogas/biomassa te gebruiken als ondersteunende energiebron, speciaal gericht op agrarische bedrijven en eventueel openbaar vervoer
  • Wat zijn de cumulatieve effecten van de (nog in gebruik te nemen) energiecentrales op het ecosysteem en hoe kunnen deze worden bepaald
  • Wat zijn de effecten voor de vestigingskeuzes van huishoudens en bedrijven als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals de Centrale As, of het beschikbaar komen van vestigingslocaties met goede energievoorzieningen, zoals gepland voor de regio Delfzijl
  • Hoe kan uitvoering van een initiatief voor hernieuwbare energie zodanig worden vormgegeven dat het ook randvoorwaarden schept voor ander menselijk gebruik (multi-use) en voor natuurdoelen