Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Invasieve exoten

Towards a trilateral monitoring - Op dit moment alleen beschikbaar in het Engels     auteurs     27 februari 2018

 

Samenvatting

Sluiten

  • Exoten kunnen negatieve effecten hebben op biodiversiteit, bijvoorbeeld door interspecifieke concurrentie, habitatverandering, effecten op de voedselketen, hybridisatie en het overbrengen van ziektes; dit kan een bedreiging vormen voor het trilateraal afgesproken streven naar een ‘natuurlijk ecosysteem met bijbehorende functies en karakteristieke biodiversiteit’ in de Waddenzee
  • De meeste exoten in de Waddenzee werden secundair vanaf aangrenzende kustgebieden via scheepvaart, kanalen, rivieren en natuurlijke uitbreiding vanaf introductieplekken of verplaatsing van schelpdieren verspreidt; dit onderstreept de noodzaak van grootschalige, grensoverschrijdende monitoring
  • Er bestaat een behoefte aan informatie en monitoringresultaten vanuit Europese regelgeving m.b.t. factoren als trends, tijdafhankelijk voorkomen, verspreiding en effecten van exoten
  • Dit vereist gedifferentieerde monitoring, bijvoorbeeld om vroegtijdig exoten te signaleren, populaties te volgen en effecten te beschrijven; risicogebieden voor de introductie van exoten verdienen speciale aandacht evenals de hoofdfactoren van invasieve exoten
  • Er bestaan belangrijke leemtes in de kennis met betrekking tot de effecten die exoten op hun omgeving hebben; ook worden verschillende groepen exoten, bijvoorbeeld pelagisch levende en/of zeer kleine soorten, nog niet goed gemonitord
  • Het is wenselijk dat de monitoring van exoten aansluit bij reeds actieve programma’s en projecten; inzet van nieuwe technieken is mogelijk, waaronder e-DNA
  • Er worden momenteel specifieke aanbevelingen opgesteld voor de trilaterale monitoring van (invasieve) exoten in het waddengebied