Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Bijlagen

Onderdeel van Klimaat & Natuur

 
 

Factsheet optische technieken

De inventarisatiemethoden die tot op heden worden gebruikt, zijn vrijwel volledig gebaseerd op veldwaarnemingen en zijn hierdoor kostbaar. De vraag is of aardobservatie kosten-effectievere methoden te bieden heeft.
pdf (0.71MB) Download

Factsheet laser-altimetrie

Voor de monitoring van de bodemdaling wordt op momenteel gebruik gemaakt van diverse meettechnieken als GPS-metingen en inSAR voor enkele kleinere gebieden. Lidar (laseraltimetrie) kan als techniek mogelijk een rol spelen bij de (lange-termijn) monitoring van bodembewegingen.
pdf (0.63MB) Download

Factsheet InSar

Een verkenning naar de mogelijkheden en kosten van toepassing van de InSAR-techniek in monitoring in de Waddenzee. Een specifieke invalshoek betreft de toepassingsmogelijkheden in relatie tot de plaatsing van vaste en goed in Pleistoceen verankerde peilmerken met radarreflector.
pdf (1.49MB) Download

Factsheet akoestische methoden

Waar conventionele bodembemonstering met voldoende resolutie in ruimte en tijd te kostbaar is en zicht op de sublitorale bodem door het bovenliggende troebele water belemmerd wordt voor optische of radar remote sensing technieken, kunnen akoestische technieken als echo sounding en sidescan sonar ingezet worden.
pdf (0.57MB) Download

Factsheet gammaspectroscopie

Monitoren van de sedimentsamenstelling in het Waddengebied is kostbaar en tijdrovend. Het wordt mede daarom niet regelmatig uitgevoerd. Alternatieve technieken die sneller, goedkoper, efficiënter of nauwkeuriger zijn, kunnen de monitoringmogelijkheden sterk verbeteren.
pdf (0.58MB) Download