Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Referenties

Onderdeel van Klimaat & Veiligheid

 
 

Bogaart-Scholte, M.W.M., van der Weijden, M.H., Naber, A. & Roos, M. 2014. MWTL Meetplan 2014: Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands Milieumeetnet Rijkswateren chemie en biologie. Rijkswaterstaat (RWS), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Centrale Informatie Voorziening (CIV), Directie Inwinning en Gegevens Analyse (IGA) en Afdeling Data Management Center (DMC), Rapport, 249 pagina’s.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/04/28/mwtl-meetplan-2014-monitoring-waterstaatkundige-toestand-des-lands-milieumeetnet-rijkswateren-chemie-en-biologie.html

Bultsma, M. 2010. Feasibility study of smart levees concepts. Stichting Flood Control, 55 pagina’s.

Choi, J-K., Ryu, J-H., Lee, Y-K., Yoo, H-R., Woo, H.J. & Kim, C.H. 2010. Quantitative estimation of intertidal sediment characteristics using remote sensing and GIS. Estuarine, Coastal and Shelf Science 88, 125-134.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.03.019

Compto,n T.J., van der Meer, J., Holthuijsen, S., Kolhaas, A., Dekinga, A., ten Horn, J., Klunder, L., McSweeney, N., Brugge, M., van der Veer, H.W. & Piersma, T. 2013. Synoptic intertidal benthic surveys across the Dutch Wadden Sea 2008 to 2011. NIOZ, Texel, NIOZ Rapport 2013-1.
http://www.nioz.nl/files/afdelingen/MEE/SIBES/Publications%20and%20reports/
Comptonetal_SIBES2008to2011_May13.pdf

Davaasuren, N., Stapel, J., Smit, C. & Dankers, N. 2012. The use of remote sensing as a monitoring tool for coastal defence issues in the Wadden Sea. IMARES Wageningen UR, IJmuiden, IMARES-Rapport C057/12.
http://edepot.wur.nl/217515

Davaasuren, N, Stapel, J. & Dankers, N. 2013. Overview of satellite data for long-term monitoring in the Wadden Sea, WaLTER. IMARES Wageningen UR, IMARES-Rapport C138-13.
http://edepot.wur.nl/274036

Van Goor, M.A. 2001. Influence of Relative Sea-level Rise on Coastal Inlets and Tidal Basins. WL | Delft Hydraulics, Rapport Z2822/DC03.01.03a.
http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Abadf238b-1134-4ad2-9e6a-c4c46916da82/

De Groot, A.V. 2009. Salt-marsh sediment; Natural gamma-radioactivity and spatial patterns. PhD Thesis, University of Groningen, Groningen, 208 pagina’s.
http://irs.ub.rug.nl/ppn/322175860

De Groot, A.V., Brinkman, A.G., Fey, F.E., van Sluis, C.J., Oost, A.P., Schelfhout, H.A., Smale, A.J., Dijkman, E.M. & Scholl, M. 2014a. Biobouwers als onderdeel van een kansrijke waterveiligheidsstrategie voor Deltaprogramma Waddengebied. IMARES Wageningen UR, IJmuiden, Rapport C163/13A, 81 pagina’s.
http://edepot.wur.nl/280407

De Groot, A.V., Vroom, J., Oost, A.P., Burgers, G., van Oeveren, C., Smith, S.R. & Tamis, J.E. 2014b. Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied: advies voor het toekomstbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveiligheid in het Waddengebied, IMARES Wageningen UR, IJmuiden, IMARES-Rapport C121/14.
http://edepot.wur.nl/314270

Deltaprogramma Waddengebied 2012. Hoe werkt het wad? Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 45 pagina’s.
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/download/14577752

Kamps, L.F., 1956. Slibhuishouding en landaanwinning in het Oostelijk Waddengebied. Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Baflo.
http://publicaties.minienm.nl/documenten/slibhuishouding-en-
landaanwinning-in-het-oostelijk-waddengebied

Kwadijk, C.J., Haasnoot, M., Mulder, J.P.M., Hoogvliet, M.M.C., Jeuken, A.B.M., van der Krogt, R.A.A., van Oostrom, N.G.C., Schelfhout, H.A., van Velzen, E.H., van Waveren, H. & de Wit., M.J.M. 2010. Adapting to sea level rise in the Netherlands. WIREs Climate Change 2010, 729-740.
https://publicwiki.deltares.nl/pages/worddav/preview.action?fileName=Adapting+to+sea+
level+rise+in+the+Netherlands-submitted.pdf&pageId=4882617

De Leeuw, C. 2005. Model predictions of wave-induced sediment transport on the shoreface, MSc. Thesis University of Twente.
http://www.utwente.nl/ctw/wem/education/afstuderen/afstudeerverslagen/2005/deleeuw.pdf

Oost, A.P., Ens, B.J., Brinkman, A.G., Dijkema, K.S., Eysink, W.D., Beukema, J.J., Gussinklo, H.J., Verboom, B.M.J. & Verburgh, J.J. 1998. Integrale bodemdalingstudie Waddenzee, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Rapport.

Oost, A.P., Wang, Z.B., de Groot, A.V., van Duren, L.A. & van der Valk, L. 2014. Preparing for climate change: a research framework on the sediment-sharing systems of the Dutch, German and Danish Wadden Sea for the development of an adaptive strategy for flood safety. Deltares, Delft.
http://edepot.wur.nl/317558

Oost, A.P., Wang, Z.B., de Groot, A.V. & van der Valk, L. 2014. Preparing for climate change: an adaptive strategy for safety. Research plan 2014 – 2027 in close cooperation with Denmark and Germany. Deltares report 1208855-000.

Programmateam Deltaprogramma Waddengebied 2014. Voorkeursstrategie Waddengebied, veilig leven en werken in een natuurlijk waddengebied.
http://www.deltacommissaris.nl/Images/DP2015%20D7%20Waddengebied_tcm309-358081.pdf

Rijkswaterstaat 1998. Sedimentatlas Waddenzee. Rijkswaterstaat RIKZ Haren i.s.m. Geodan IT bv, Amsterdam.

Ruessink, B.G., Boers, M., van Geer, P.F.C., de Bakker, A.T.M., Pieterse, A., Grasso, F. & de Winter, R.C. 2012. Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie En Mijnbouw 91, 357-372.

Ryu, J-H., Na, Y-H., Won, J-S. & Doerffer, R. 2004. A critical grain size for Landsat ETM+ investigations into intertidal sediments: a case study of the Gomso tidal flats, Korea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 60, 491-502.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.02.009

Sørensen, T.H., Bartholdy, J., Christiansen, C. & Pedersen, J.B.T. 2006. Intertidal surface type mapping in the Danish Wadden Sea. Marine Geology 235, 87-99.
http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2006.10.007

Spronk, G., Bakker, I., de Schutter, J., Houtekamer, M., de Regge, N., van Ryckegem, G., van der Spriet, T., Holthuijsen, S. & Baertsoen, A. 2012. Verslag Afstemming monitoring – Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012, Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC).

Venema, L.B. & de Meijer, R.J. 2001. Natural radionuclides as tracers of the dispersal of dredge spoil dumped at sea. Journal of Environmental Radioactivity 55, 221-239.

Vugteveen, P., Hanssen, L., de Groot, A.V. & Vroom, J. 2013. Klimaat & Veiligheid. Deel C Monitoringsenquête. WaLTER rapport, 49 pagina’s.
http://www.walterwaddenmonitor.org/wp-content/uploads/Klimaat-en-Veiligheid-C-monitoringsenquete.pdf

Vugteveen, P., van Katwijk, M.M., Rouwette, E. & Hanssen, L. 2014. How to structure and prioritize information needs in support of monitoring design for Integrated Coastal Management. Journal of Sea Research 86, 23-33.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138511011300213X

Van der Wal, D. & Herman, P.M.J. 2007. Regression-based synergy of optical, shortwave infrared and microwave remote sensing for monitoring the grain-size of intertidal sediments. Remote Sensing of Environment 111, 89-106.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2007.03.019

Van der Wal, D., Herman, P.M.J. & Wielemaker-van den Dool, A. 2005. Characterisation of surface roughness and sediment texture of intertidal flats using ERS SAR imagery. Remote Sensing of Environment 98, 96-109.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2005.06.004

Van Wijngaarden, M., Venema, L.B. & de Meijer, R.J. 2002. Radiometric sand mud characterisation in the Rhine-Meuse estuary part B. In situ mapping. Geomorphology 43, 103-116.

Zwarts, L. 2004. Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rapport RIZA/2004.028.
www.vliz.be/imisdocs/publications/68914.pdf

Bijlagen
 

 

 

 

Auteurs

Alma de Groot
IMARES Wageningen UR

Julia Vroom
Deltares

Albert Oost
Deltares

Gerrit Burgers
Rijkswaterstaat

Claire van Oeveren
Deltares

Sarah Smith
IMARES Wageningen UR

Jacqueline Tamis
IMARES Wageningen UR

Pim Vugteveen
Sovon Vogelonderzoek Nederland


Voor vragen over dit thema
walter@nioz.nl

Laatst gewijzigd

22 juli 2016