Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Bijlagen

Onderdeel van Natuurwaarden natte wad

 
 

Tabel 5.1. Inschatting bruikbaarheid telmethoden en type modellering

Inschatting van de bruikbaarheid van verschillende telmethoden en type modellering voor verschillende doelen rondom laagwatergebruik van wadplaten en de relatie met HVP’s.
pdf (0.08MB) Download

Voorstel voor basimonitoring

Een beschrijving van methoden die de laagwaterverspreiding als momentopname meten naast methoden die ook inzicht geven in de veranderende verspreiding gedurende de gehele cyclus van een laagwaterperiode (hoofdstuk 2). Vervolgens zijn mogelijkheden in beeld gebracht om relaties te leggen tussen de hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) en de foerageerverspreiding tijdens laagwater (hoofdstuk 3). Als deze relatie helder is, kunnen aantalsveranderingen in de foerageergebieden ook gevolgd worden via HVP-tellingen. Dat geeft de mogelijkheid om het bestaande monitoringmeetnet in de Waddenzee ook te gebruiken voor de monitoring van de laagwaterverspreiding.
pdf (1.48MB) Download