Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Schelpdiervisserij

Remote Sensing (boven en onder water)     auteurs     20 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • Schelpdieren vervullen in de Waddenzee een essentiële rol in het voedselweb, de waterkwaliteit, de sedimenthuishouding en de vorming van habitatstructuren
  • Habitattypen met schelpdieren zijn beschermd onder de NB-wet; voor vergunningverlening zijn meerjarige afspraken vastgelegd in de beleidsbesluiten Zilte Oogst (2005-2020), het Mosselconvenant (2010-2020) en Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij (2011-2018)
  • De schelpdiervisserij in de Waddenzee bevindt zich in een transitieproces, het toekomstige visserijbeleid hangt o.a. af van effectiviteit van ingestelde maatregelen en de ontwikkeling van commerciële schelpdierbestanden; in samenhang met het grote ecologische belang van schelpdieren is een goede monitoring van hun bestanden daarom essentieel
  • Betere bestandsschattingen van diep ingegraven soorten, en in bredere zin een beter beeld van de sublitorale delen, zijn nodig om (Waddenzee-breed) de effecten van menselijk handelen goed in te kunnen schatten
  • Een coherent monitoringprogramma van schelpdieren en -structuren, de gehele Waddenzee bestrijkend, kan ondersteund worden met de inzet van Remote Sensing (RS) technieken; met behulp van RS, in combinatie met validatie in het veld (ground truthing), kan het voorkomen van schelpdieren beter in beeld worden gebracht
  • Het combineren van conventionele methoden met RS technieken levert winst op voor monitoringtoepassingen. Hoewel RS toepassingen veldsurveys niet kunnen vervangen, kunnen ze een flinke verbetering betekenen in termen van efficiëntie
  • Het wordt aanbevolen om op grotere schaal te experimenteren met de integratie van nieuwe technieken in de operationele monitoringsprogramma’s. Veel wordt verwacht van gebruik en combinatie van data van verschillende RS-platforms, zoals optische en radar satellieten, en de toepassing van nieuwe platforms zoals drones
  • De ontwikkeling van een expertsysteem wordt aanbevolen waarin veldgegevens, kennis van experts en gecombineerde RS-waarnemingen worden geïntegreerd