Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Toerisme

Verspreiding en intensiteit     auteurs     20 oktober 2017

 

Samenvatting

Sluiten

  • Het waddengebied is met vier miljoen overnachtingen per jaar een aantrekkelijk toeristisch gebied voor mensen, de aanwezigheid van mooie landschappen en natuur speelt hierin een belangrijke rol
  • Buitendijks vindt een breed scala aan recreatieve activiteiten plaats, waaronder varen (inclusief droogvallen), (kite)surfen, fietsen en wandelen, strandbezoek, pierensteken, schelpdieren verzamelen, zeekraal snijden en excursies (wadlopen, robbentochten)
  • Duurzame ontwikkeling van toerisme in het waddengebied moet rekening houden met zowel economische factoren als de grote natuurwaarden
  • Daartoe is meer kennis nodig over de socio-economische betekenis van natuur en het effect van recreatieve activiteiten op de natuurwaarden
  • De Hotspotmonitor is een waardevol hulpmiddel voor gedetailleerde monitoring van natuurbeleving; welke plekken worden intensief gewaardeerd, door wie en waar komen de waddenfans vandaan
  • Met uitzondering van vaarrecreatie is kwantitatieve, ruimtelijke en gedetailleerde informatie over buitendijkse recreatievormen amper beschikbaar; Voor dit soort recreatievormen, met een minder voorspelbaar karakter, is informatie nodig van exploitanten en recreanten zelf
  • Gedetailleerde ruimtelijke beelden van recreatieactiviteiten en (belangrijke leefgebieden van) wadvogels en zeehonden zijn nodig om conflictsituaties te vermijden
  • Het effect van recreatie op (de vitaliteit van) populaties wadvogels en zeehonden verdient grote aandacht; in een studie kan de werkbaarheid worden onderzocht van modellen om verstoringseffecten door te rekenen naar populatieparameters