Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Bijlagen

Onderdeel van Toerisme

 
 

Zonering recreatievormen in de Waddenzee

Globaal overzicht zonering recreatievormen in de Waddenzee.
Bron: Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee, kaart nr. 2.
pdf (0.30MB) Download

Overzicht bruikbaarheid monitoringtechnieken

Een overzicht van de bruikbaarheid van monitoringtechnieken per vorm van recreatie.
pdf (0.21MB) Download

Monitoring effecten vaarrecreatie Waddenzee

In 2013 hebben ongeveer twintig organisaties (watersport, natuurbeheer, overheden) het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee ondertekend. Dit Actieplan wil de balans tussen natuur en recreatie in de Waddenzee versterken met een aantal gerichte maatregelen, zoals dynamische zonering. Om het effect van deze maatregelen te bepalen, moet er monitoring plaatsvinden van de effecten van de vaarrecreatie op de natuur van de Waddenzee.
pdf (1.65MB) Download