Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Tools

Tools zijn speciale door WaLTER of in opdracht van WaLTER ontwikkelde producten die voor diverse doeleinden ingezet kunnen worden. Voor gebruik van het Dataportaal dient men zich eenmalig te registreren.

 

Dataportaal

Wat is het?

Het dataportaal biedt toegang tot de databronnen van instituten en organisaties die meerjarige metingen in het waddengebied uitvoeren. Grote hoeveelheden gegevens zijn op eenduidige wijze beschikbaar gemaakt en nu te combineren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers en beleidsmedewerkers. Naast het opvragen van monitoringdata geeft het dataportaal ook een overzicht van locaties en specifieke gebieden. Bij het eerste gebruik van de interface dient men zich eenmalig te registreren.

Wat kan het?

In het dataportaal staat de omgeving van het waddengebied centraal. Er zijn verschillende achtergrondkaarten en lagen te  selecteren. Via een uitgebreid zoekscherm kunnen zoekacties worden samengesteld waarna de gevonden observaties op de kaart en in resultaatlijsten worden getoond. Het opvragen van data is eenvoudig. Creëer een bestellijst en verzend de bestelling. Na het ontvangen van de orderbevestiging zijn de data binnen 10 minuten te downloaden.
Specifieke uitleg over het gebruik van het dataportaal is te vinden in het helpbestand.

dataportaal

Kaartenportaal

Wat is het?

Het Kaartenportaal omvat een thematisch geordende verzameling van ruim honderd kaarten die belangrijk worden geacht voor onderzoek naar de economische en ecologische status van het waddengebied. De digitale kaarten zijn geproduceerd of beschikbaar gemaakt door de onderzoekers binnen WaLTER. Hiervoor is veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende data- en kaartservices van overheden en anderen.

Wat kan het?

Het Kaartenportaal levert via een eenvoudige navigatie structuur inzicht in de bestaande kaarten. Door een rechtermuisklik op de naam te geven, is een omschrijving van de kaart te lezen. Kaarten kunnen gecombineerd worden, doorschijnendheid kan worden aangepast en de gebruikelijke zoom en pan functies zijn aanwezig.
Specifieke uitleg over het gebruik van het kaartenportaal is te vinden in het helpbestand.

kaartenportaal-3

Evaluatie vraag en aanbod

Wat is het?

EVA geeft een overzicht van het aanbod aan lange-termijn meetprogramma’s in de vorm van factsheets. Deze factsheets bevatten korte beschrijvingen van kerngegevens van ieder programma.
EVA geeft een overzicht van de vraag om monitoring en bevat de kennisvragen die zijn verzameld in de enquêtes die zijn afgenomen door WaLTER. EVA bevat tevens meetvragen die voortkomen uit doelstellingen die zijn geformuleerd in beleids- en beheerdocumenten en wet- en regelgeving zoals Natura2000. Rapport Meetprogramma’s Waddengebied 2019.

Wat kan het?

EVA vergelijkt de vraag met het aanbod. Voor iedere meetvraag wordt aangegeven hoeveel meetprogramma’s betrekking hebben op de meetvraag. Per meetvraag worden de relevante factsheets van de meetprogramma’s getoond. Met een score van 1 t/m 5 sterren wordt aangegeven in hoeverre de meetprogramma’s afdoende zijn om de vraag te beantwoorden. EVA laat zien wat de behoefte aan metingen is, en waar er lacunes zitten in de match tussen vraag en aanbod van monitoring in het waddengebied.

eva

InterTides

Wat is het?

InterTides is een module waarmee de droogvalduur van droogvallende delen van het waddengebied berekend kan worden. Dit wordt bereikt door een hoogtekaart te combineren met door Rijkswaterstaat gemeten waterstanden. Tussen de meetstations wordt geïnterpoleerd om voor elk punt van de kaart de reeks waterstanden te berekenen in de geselecteerde periode. De fractie van de waterstanden lager dan de hoogte is dan de droogvalduur van een punt.

 

Wat kan het?

InterTides kan een droogvalduurkaart berekenen voor (een deel van) het Nederlandse waddengebied.
De berekende kaart is downloadable in ASCII grid format. Met InterTides kunnen ook filmpjes worden gemaakt van het onderstromen en droogvallen van het gebied en kan voor specifieke punten een histogram van de droogvaltijd en van de hoogwaterstand e.d. worden gemaakt. Kaarten, grafieken en tabellen zijn alle downloadable.

 

intertides

SEED

Wat is het?

SEED (Spatial Economic Ecological Database) is een interactieve kaarten-database ten behoeve van een gedeeld basisbegrip van de economie en ecologie van de Wadden. Basisbegrip wordt geboden aan de hand van een selectie van belangrijke kaarten. SEED is een kennis- en gespreksinstrument voor iedereen die betrokken is bij het waddengebied.

Wat kan het?

SEED laat gebruikers door kaarten navigeren om economische en ecologische waarden binnen het waddengebied te bekijken. Waarden in deelgebieden kunnen met elkaar worden vergeleken en kaarten over elkaar heen worden gelegd. SEED biedt (video) uitleg door experts, waarin zij vertellen waarom specifieke kaarten belangrijk zijn en wat deze ons kunnen leren over de Wadden.

Seed-2

Wad-Nu

Wat is het?

Wad-Nu is een bundeling van bestaande informatie over de actuele staat van het waddengebied.
Het is een handig hulpmiddel voor vele waddenbezoekers en -werkers om snel over actuele gegevens te beschikken. Naast gegevens over het getij en de watertemperatuur (RWS), en gegevens over het weer (KNMI) zijn ook de webcams van de Texelse veerdienst beschikbaar.
In de toekomst wordt deze tool uitgebreid met meer waddengegevens.

Wat kan het?

Op de kaart van het waddengebied staat een aantal iconen gepositioneerd. Door te klikken op een icoon verschijnt aan de rechterzijde een tekstkader met daarbij behorende gegevens.
Wad-Nu opent standaard met alle beschikbare gegevens. Via het menu is een selectie te maken van het type gegeven(s) dat je wilt bekijken zoals waterstanden, watertemperatuur, weerstations of webcams.

wadnu

WaLTER Dashboard

Wat is het?

WaD maakt visualisaties van lange termijn monitoringsdata voor relevante indicatoren ter ondersteuning van een duurzaam beheer van het waddengebied. Monitoringsdata worden verzameld op vaste meetpunten en over een langere periode. De meetwaarden voor een indicator kunnen worden vergeleken met de normwaarden die zijn vastgesteld voor een goed beheer van het natuurgebied of voor een duurzame ontwikkeling.

Wat kan het?

Via een kaart in het dashboard is het mogelijk om de monitoringsdata gelijktijdig en op verschillende manieren te visualiseren.
Naast een tekst met uitleg over de monitoring van een indicator, worden er diagrammen en grafieken getoond met de meetgegevens die trends en ontwikkelingen laten zien. Ook wordt uitgelegd hoe in het beheer en beleid deze informatie wordt gebruikt.

walter-dashboard